+46 490 371 60 info@tryckluftsteknik.com

Om Tryckluftsteknik i Westervik AB

Tryckluftsteknik i Westervik AB startades i Västervik år 1992 av Gert Grönlund.

Företaget säljer, installerar och gör service på tryckluftskompressorer. Vi är auktoriserad servicepartner för Atlas Copco Compressor AB i Kalmar län, men utför service på alla fabrikat. Vi erbjuder både service på löpande räkning samt kundanpassade avtal för detta.

Tryckluftsteknik säljer också pneumatiska tillbehör, t ex cylindrar, ventiler mm av olika fabrikat enligt kundönskemål. Vi säljer även slang, armatur, rördelar och olika tryckluftsverktyg.

Andra områden som vi arbetar inom är automatisering med PLC-system, försäljning och service av vakuumpumpar och kvävgasgeneratorer.

Vår egen produkt, en laboratorieugn för tillverkare och användare av Coil Coatings ”XISCION LABORATORY OVEN M13” har slagit väl ut och den har vi exporterat runt om i världen. Vi har även en laboratorieugn för Powder Coatings att erbjuda i vårt sortiment.

Bra tryckluftskvalitet och energibesparing har blivit något vi arbetar mer och mer  med då detta blivit allt viktigare för våra kunder. Vi har idag avancerad utrustning för att kunna mäta tryckluftsförbrukning, läckage osv. Detta dokumenterar vi i detaljerade rapporter där vi kan presentera energioptimeringar och kostnader för tryckluften.

Som användare av en trycksatt anordning, t ex en kompressoranläggning har man idag en skyldighet att upprätta en riskbedömning samt rutiner för fortlöpande tillsyn (FLT) enligt Arbetsmiljöverkets direktiv AFS 2017:3. Vi har en gedigen erfarenhet av detta då vår tryckluftskonsult Stefan Grönlund har arbetat med detta sen 2004 och genomfört ett 50-tal sådana projekt.

Vi utför även rörarbeten för tryckluft främst med Atlas Copcos system Airnet eller rör av andra material om detta krävs.

Sedan 1 Juni 2015 finns även ett direktiv från Arbetsmiljöverket (AFS 2014:43) att alla rör ska märkas. Vi utför rörmärkning på tryckluft och alla andra medier som berörs av detta.

Företaget består idag av totalt fem anställda.

Kontakta oss via e-post eller ring!
E-post: info@tryckluftsteknik.com
Tel: +46 490 371 60