+46 490 371 60 info@tryckluftsteknik.com

Kyltorkar, Membrantorkar & Adsorptionstorkar

Tryckluften från kompressorn innehåller mycket vatten. För att det ska fungera tillfredsställande måste den  vara ren och torr.
Vatten/fukt i systemet kan orsaka korrosion i tryckkärl och rörledningar, skada pneumatisk utrustning osv.
Det finns olika ISO-klassningar för olika grader av torrhet och renhet på luften. Dessa kan på olika sätt uppnås med torkar och filtrering.

 

Kyltorkar typ Atlas Copco FD/FX som ger en daggpunkt på ca +3 °C

FX levereras i en rad olika storlekar (7-1 484 l/s)

eller 14-3 144 cfm) som kan erbjuda en så låg
tryckdaggpunkt som +3 °C/+37,4 °F. Den lättanvända
digitala displayen mäter precision och övervakar
tryckdaggpunkten och torkens prestanda.

Klicka på länkarna FX-torkar – FD-torkar för att ladda ner broschyrer

________________________________________________________________________________________

Membrantorkar typ Atlas Copco SD modell P & N som ger en daggpunkt från +3 till -20 °C

Atlas Copcos sortiment SD-torkare innehåller modellserierna
P och N, med sju olika storlekar vardera.
P-serien: Har ett undertryck på 32 ºC (55 ºF) och ger
under referensförhållandena en utloppstryckdaggpunkt
på 3 ºC (40 ºF), ungefär som en välkonstruerad kyltork.
N-serien: Sänker inloppstryckdaggpunkten med 55 ºC
(100 ºF) vilket ger en tryckdaggpunkt på -20 ºC (-5 ºF)
under referensförhållandena.

Klicka på länken SD-torkar för att ladda ner broschyr

________________________________________________________________________________________

Adsorptionstorkar av typen Atlas Copco BD/CD som ger extremt torr luft från -20 till -70 °C

Klicka på länken CD/BD-torkar för att ladda ner broschyr

________________________________________________________________________________________

Kontakta oss via e-post eller ring!
E-post: info@tryckluftsteknik.com
Tel: +46 490 371 60