+46 490 371 60 info@tryckluftsteknik.com

Rörmärkning

Sedan 1 Juni 2015 finns ett direktiv från Arbetsmiljöverket (AFS 2014:43) om att alla rör ska märkas.

Arbetsmiljöverket har sedan 1 juni 2017 rätt att utdöma sanktionsavgifter om detta inte är gjort!

Vi utför rörmärkning på tryckluft och alla andra medier som berörs av detta enligt svensk standard SS 741:2017.

Kontakta oss via e-post eller ring!
E-post: info@tryckluftsteknik.com
Tel: +46 490 371 60